Werken in de technologie

08-11-2019

Dutch IoT Challenge 2019-2020

Internet of Things (IoT) is een belangrijke en veelbelovende ontwikkeling voor onze toekomstige maatschappij en bijbehorende economie. IoT staat voor het (tijdelijk) verbinden van apparaten met het internet om gegevens te kunnen uitwisselen (metingen, analyses, detecties) zonder menselijke tussenkomst. Voorbeelden hiervan zijn slimme thermometers, koelkasten, sportkleding met sensoren, etc. Eind 2020 zijn wereldwijd ruim 20 miljard apparaten die met elkaar communiceren -van klein tot groot- aangesloten op het internet. Die ontwikkelingen gaan in een rap tempo, zowel op het gebied van hardware als software. Daardoor ontstaan er veel waardevolle kansen en mogelijkheden om te innoveren.


Door de Dutch IoT challenge wordt Keyport 2020 middelpunt/hotspot van innovaties op het gebied van Internet of Things en zo worden Overheid, Onderwijs en Ondernemingen aan elkaar gekoppeld. De Dutch IoT Challenge helpt leerlingen/studenten bij het opzetten en doorontwikkelen van hun innovatief idee en koppelt deze ideeën aan interessante en potentiële samenwerkingspartners/ toekomstige werkgevers in het Keyport 2020 gebied.

Via de Dutch IoT Challenge worden middelbare scholieren (vmbo, havo en vwo) & MBO-, HBO- en WO-studenten uitgedaagd om na te denken over innovatieve toepassingen op het gebied van IoT. Deze innovatieve toepassingen kunnen zowel oplossingen/uitwerkingen zijn op businesscases uit het bedrijfsleven als algemene innovatieve oplossingen binnen diverse thema’s (Logistiek, Smart Cities, Agro Culture, Healthcare & General).

Timeline

 • Voortraject | oktober 2019
 • Ontwikkelingsfase | november-december 2019:
  Registratie, kennismaking en ontwikkeling | Studenten worden tijdens een eerste les geïnspireerd d.m.v. introductie, uitleg challenge, businesscases en een brainstorm. (Les 1: conceptontwikkeling/ ideation)
 • Doorontwikkelfase | december 2019-februari 2020
  • Studenten krijgen de mogelijkheid om gezamenlijk met een inhoudelijke partner te werken aan een prototype of moccup
  • Studenten worden tijdens een tweede les (door inhoudelijke partners & industrieel ontwerpers) ondersteund bij het verder uitwerken van het concept en het prototype (Les 2: doorontwikkelen & envisioning)
  • Tot en met januari 2019 kan er gestemd worden en kunnen aanbevelingen worden gegeven
 • Training, coaching en selectie | maart 2020
  Studenten worden ondersteund a.d.h.v. diverse workshops in co-creatie met de partnerbedrijven en -instellingen (design thinking, prototyping, business modelling)
 • Maart 2020: Bekendmaking top 20 (op basis van stemmen en jury) en voorbereiding op finale d.m.v. een pitchworkshop
 • Freaky Final 2.0 |  april 2020
  “Freaky Final’’-2.0! Finale evenement, pitches en bekendmaking winnaars per categorie (VO en MBO/HBO/WO)
 • Natraject | april  2020-oktober 2020
  Natraject met deelnemende partnerbedrijven & -instellingen. Daadwerkelijke (mogelijkheid) tot doorontwikkeling van de IoT toepassingen.

Wilt u partner worden van de Dutch IoT Challenge?
Neem dan contact op met rik@dutchiotchallenge.nl of +31 (0)6 3987 8863.

nieuwsfoto

Nieuwsarchief

Nieuws blokje  
Nieuws blokje  
Nieuws blokje