Werken in de technologie

24-10-2018

Tekort aan Technisch personeel vraagt versnelling

De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter. Er zal daarom snel verandering moeten komen om de personeelstekorten op te vangen.


In het laatste kwartaal van 2017 waren er naar schatting van het UWV 13.300 openstaande vacatures voor ICT beroepen en 60.800 voor de technische beroepen. Vanuit de overheid maakte minister Van Engelshoven bekend dat zij samen met de staatssecretaris van EZK tot en met 2020 het netwerk Katapult ondersteunt. Katapult faciliteert regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven in het beroepsonderwijs.

Staatssecretaris Keijzer benadrukt hoe belangrijk technisch personeel is: “Voldoende technisch personeel is voor veel bedrijven van het grootste belang. Maar een tekort kan niet alleen worden opgelost met nieuwe studenten. Technici en vakpersoneel moeten ook worden om-, her- of bijgeschoold. Daarom kom ik nog dit jaar met het MKB !dee. Daarmee wil ik technische mkb-ers uitdagen ideeën aan te leveren die het makkelijker maken het tekort aan personeel op te lossen. We gaan ten minste 10 van deze projecten uitvoeren, zij krijgen hiervoor financiële ondersteuning.”

De grootste vraag ligt voor ICT beroepen bij het hogere beroepsniveau, ruim 9.000 vacatures, voor de technische beroepen is er met name vraag naar laag/basis beroepsniveau (28.000 vacatures) en middelbaar/specialistisch beroepsniveau (26.000 vacatures). Om sneller resultaat zichtbaar te maken op de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om meer nadruk te leggen op acties voor om- en bijscholing, meer bèta-technisch afgestudeerden die ook aan de slag gaan in de techniek, en goede infrastructuur van een regionaal dekkend technisch beroepsonderwijs.

Meer informatie? Kijk dan op https://www.techniektalent.nu/nijpend-tekort-technisch-personeel-versnelling-noodzakelijk/.

nieuwsfoto

Nieuwsarchief

Nieuws blokje  
Nieuws blokje  
Nieuws blokje