Werken in de technologie

10-12-2018

Assist the Teacher laat kennismaken met techniek

Kennismaken met de technische praktijk en het doorbreken van stereotypen? Dat doet het nieuwe project ‘Assist the Teacher’, een samenwerking tussen TechniekTalent.nu en VHTO.


Het project laat studenten van de mbo-opleiding Onderwijsassistent zien hoe breed en divers het technische werkveld is. Twee groepen van ongeveer zeven studenten van het ROC Friesland College mochten het spits afbijten: zij bezochten vrijdag 30 november twee uiteenlopende bedrijven waar techniek een grote rol speelt. De ene groep vertrok naar VBI in Eastermar voor het beroep productiemedewerker, de andere groep ging naar de Politie Fryslân in Heerenveen voor het beroep informatie-architect. Naar aanleiding van dit bezoek ontwerpen de studenten een wetenschap- en techniekles die ze vervolgens geven op de basisscholen waar ze stage lopen. Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht bij inhoudelijke, begeleidende, verzorgende en administratieve taken, dus ook bij W&T-lessen.

Ondersteuning van W&T-lessen
Akke Visser, programmamanager primair onderwijs bij TechniekTalent.nu: ‘Onderwijsassistenten spelen vaak een grote rol in de ondersteuning van W&T-lessen op de basisschool. Dat is de reden waarom we het project ‘Assist the Teacher’ op touw hebben gezet. Onderwijsassistenten zijn ontzettend belangrijk voor de toekomst van het onderwijs. Wij hechten er veel waarde aan dat ze kennismaken met de technische praktijk zodat ze die vervolgens kunnen meenemen bij de ondersteuning van de lessen waar ze bij betrokken zijn.’

Vrouwelijke technische professionals
Het onderbreken van genderstereotypen een is belangrijk onderdeel van dit project. Door vrouwelijke technische professionals aan het woord te laten, laat je direct zien dat techniek voor iedereen – meiden en jongens – een passende keuze kan zijn. Akke: ‘Kinderen sluiten op jonge leeftijd al bepaalde beroepen op basis van hun sekse uit. Daarom is het zo belangrijk dat zowel jongens als meiden in aanraking komen met techniek op de basisschool.’ Daarvoor moeten de leerkrachten en onderwijsassistenten goed weten wat er speelt in de techniek. Dat merkt ook Myrthe Kuiper, docent aan het ROC Friesland College. Zij begeleide de groep studenten dat naar de politie ging. ‘Soms is het lastig uitleggen waarom techniek belangrijk is aan een groep studenten in een klaslokaal, maar dit soort bezoeken laten dat heel goed zien. Dat komt doordat het door professionals wordt uitgelegd die dagelijks met techniek werken en daarmee hun organisaties echt vooruit helpen.’

Politie en ICT
Bij de politie denk je misschien niet direct aan ICT, maar tijdens het bezoek werd duidelijk hoe belangrijk het voor ze is. Een vrouwelijke informatie-architect legde uit hoe ze gebruik maken van ICT. Myrthe: ‘Ze sprak bijvoorbeeld over robots langs de weg die je kunnen flitsen als je handsfree zit te bellen, daar is heel veel techniek voor nodig zonder dat je dat beseft. Maar ook sneller mensen kunnen opsporen door middel van technologie en smartphones. Dat sloeg erg aan bij de studenten.’

Input voor lesmateriaal
De studenten bleven geïnteresseerd luisteren, en dat voor een vrijdagmiddag. Er was ook een wijkagent aanwezig bij de uitleg, hij liet zien hoe hij die technologie direct op zijn telefoon kan gebruiken in zijn werk, bijvoorbeeld bij een opsporing. Myrthe: ‘Dat was een waardevolle toevoeging voor de studenten, hierdoor werd het meteen concreet en helder hoe belangrijk technologie is in de praktijk. Dat zijn voorbeelden die ze in de klas kunnen gebruiken. Deze middag heeft ze in ieder geval genoeg inspiratie gegeven voor de lessen die ze gaan maken.’

nieuwsfoto

Nieuwsarchief

Nieuws blokje  
Nieuws blokje  
Nieuws blokje