Werken in de technologie

12-11-2018

Theorie
in de
praktijk

In Noord- en Midden-Limburg zoeken mbo-studenten samen met Bureau Werk & Stage (BWS) naar hun perfecte stageplek. Een belangrijk onderdeel in de opleiding van deze vakmensen.


Samen zoeken naar de perfecte stageplek; klaar voor de toekomst!
In Noord- en Midden-Limburg zoeken mbo-studenten samen met Bureau Werk & Stage (BWS) naar hun perfecte stageplek. Een belangrijk onderdeel in de opleiding van deze vakmensen: hier brengen zij het geleerde in de praktijk en worden zij klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Voor bedrijven is het evengoed urgent. Door actief betrokken te zijn bij de opleiding van deze studenten investeren zij in toekomstige werknemers.

BWS kent op deze manier bijna alle bedrijven in de regio en van deze expertise wordt ook goed gebruik gemaakt door de vmbo-scholen. Het is inmiddels dan ook veel meer geworden dan alleen bemiddeling in stages. Samantha Larik, manager BWS, vertelt graag meer.

Vanuit welke behoefte is de samenwerking met het regionale bedrijfsleven ontstaan en hebben jullie het loket BWS opgezet?

“Er werd door het bedrijfsleven een duidelijk signaal afgegeven: door de vele stage-aanvragen en stagebezoeken konden zij door het bomen het bos niet meer zien. Daarom is in september 2004, op initiatief van de Kamer van Koophandel, de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en MKB Limburg, Bureau Werk & Stage opgericht. Door BWS destijds als centraal loket in te zetten voor iedereen die vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot stages werd dit speelveld stukken overzichtelijker. Zowel voor bedrijven, docenten, leerlingen én hun ouders.”

“Naast het organiseren van stages voor studenten van Gilde Opleidingen, regelen wij ook de stages voor een aantal vmbo-scholen in de regio Noord- en Midden-Limburg. Jaarlijks kunnen we voor gemiddeld 2.000 studenten en leerlingen een stageplek regelen binnen het regionale bedrijfsleven.”

Wat is volgens u de belangrijkste opbrengst voor studenten/leerlingen? En voor bedrijven? Kunt u een concreet voorbeelden noemen?

“Studenten kunnen altijd bij ons terecht. Of het nu gaat om een voorkeur voor een specifiek stagebedrijf, een stagebedrijf dat nog erkend moet worden, sollicitatietips, praktijkovereenkomsten, stagegidsen; noem het maar op! We helpen hen op alle gebieden op weg.”

“Ook BBL-leerlingen proberen wij te helpen in hun zoektocht naar een werkgever. Dit doen wij samen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Omdat wij voor studenten van verschillende opleidingen binnen Gilde Opleidingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs stages organiseren, hebben wij een goed overzicht van beschikbare stageplaatsen. Zo kunnen we iedereen steeds beter helpen!”

“Ons bedrijvennetwerk is in de afgelopen 14 jaar gegroeid van zo’n 900 naar bijna 4.000 bedrijven. Sinds de oprichting hebben we als centraal loket goede naamsbekendheid gekregen. En of het nu gaat om stageplaatsen, BBL’ ers, afgestudeerden: het bedrijfsleven weet de weg naar BWS goed te vinden. Ook voor bedrijven doen we veel samen met SBB. De trainingen voor  praktijkopleiders worden bijvoorbeeld in samenwerking met hen georganiseerd en gegeven. “

“Ik kan wel zeggen dat we studenten, leerlingen en bedrijven ondersteunen en ontzorgen in de breedste zin van het woord. Ons relatienetwerk kan namelijk ook worden aangesproken voor zaken als gastlessen, bedrijfsbezoeken en docentenstages.“

Wat verwachten jullie verder op korte termijn van jullie inspanningen?

“In de toekomst zullen, als gevolg van vernieuwingen, beroepen veranderen en mogelijk ook verdwijnen. Het onderwijs zal daarom mee -moeten- veranderen en innoveren. Wij willen passend en kwalitatief goed onderwijs blijven bieden in onze beroepsopleidingen met daarbij specifiek aandacht voor beroepspraktijkvorming. We zullen daarom altijd nauw blijven samenwerken met het bedrijfsleven. Wij willen ons steentje bijdragen bij de onderwerpen een ‘leven lang ontwikkelen’ en ‘van werk naar werk’. Ook voor zittende medewerkers is het urgent om te leren en ontwikkelen. We hopen met onze netwerken, kennis en de ervaring die wij hebben opgedaan in het onderwijs, het bedrijfsleven te faciliteren bij het implementeren en borgen van de lerende cultuur in het bedrijfsleven.”

Jullie boeken inmiddels succes! Wat was de grootste uitdaging op weg naar waar jullie nu staan? Wat zijn dé tips voor ROC’s en bedrijven die ook op deze manier willen samenwerken?

“Onderwijs is een dynamische en uitdagende branche. Om samen met het regionale bedrijfsleven, de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s), de vo-scholen en het hbo vooruitgang te boeken draait het om communicatie, samenwerken, delen en informeren. Denk vanuit de keten en maak gebruik van je netwerken. En ga nooit bij de pakken gaan neer zitten!

Over
Bureau Werk & Stage is onderdeel van Gilde Opleidingen. Naast dat zij zorgen voor voldoende stageplaatsen, kunnen studenten en ook bedrijven bij dit centrale loket terecht met vragen over stages en (theoretische) beroepsopleidingen op vmbo- en mbo-niveau.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Samantha Larik: S.Larik@rocgilde.nl / 06 206 13 223.
Bedrijven uit de regio die interesse hebben om aan te sluiten vinden hier meer informatie.

nieuwsfoto

Nieuwsarchief

Nieuws blokje  
Nieuws blokje  
Nieuws blokje