Leren in de technologie

Technicus engineering

De technicus engineering werkt met een analytische-, gebruikersgerichte houding in technische bedrijven aan een goed verlopende product life cycle.

Deze opleiding volg je bij CIVIL

opleiding